دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات مکانيکي فيروز بختياري نژاد (۱۰۰۰-۱۲۰۰)(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اصول ريخته گري مهدي احمدي نجف آبادي (۸۰۰-۱۰۰۰)
امارواحتمالات مهندسي محسن رضائيان اکبرزاده (۱۵۰۰-۱۷۰۰)
انتقال حرارت ۱ حسن بصيرت تبريزي (۸۰۰-۱۰۰۰)(۸۰۰-۱۰۰۰)
انتقال حرارت ۲ رضا حسيني ابرده (۱۳۰۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت ۲ رضا حسيني ابرده (۸۰۰-۱۰۰۰)
انيورسال عمومي محمدرضا رازفر (۸۰۰-۱۰۰۰)(۸۰۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک ۱ نادر منتظرين (۱۵۰۰-۱۷۰۰)(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ترموديناميک ۱ مجيد صفاراول (۸۰۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک ۱ نادر منتظرين (۸۰۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک ۱ مجيد صفاراول (۱۵۰۰-۱۷۰۰)(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ترموديناميک ۲ محمدجعفر کرماني (۱۵۰۰-۱۷۰۰)(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ترموديناميک ۲ بامداد لساني (۱۰۰۰-۱۲۰۰)(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تست غيرمخرب مهدي احمدي نجف آبادي (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
توليدمخصوص امير عبدالله (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تکنولوژي روشهاي جوشکاري ايرج ستاري فر (۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تکنولوژي پلاستيک فريدرضا بيگلري (۱۵۰۰-۱۷۰۰)
حرارت مرکزي وتهويه مطبوع ۱ عباس عباسي (۱۰۰۰-۱۲۰۰)(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ديناميک ۱ محسن بهرامي (۸۰۰-۱۰۰۰)(۸۰۰-۱۰۰۰)
ديناميک ۱ عبدالرضا اوحدي همداني (۸۰۰-۱۰۰۰)(۸۰۰-۱۰۰۰)