آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه پردازش موازي

سرپرست : حمید نادران

آزمايشگاه تحليل تجربی تنش

سرپرست : يونس عليزاده وقاصلو

آزمايشگاه انتقال حرارت

سرپرست : مجيد صفاراول

آزمايشگاه ترموديناميک

سرپرست : رضا حسيني ابرده

آزمايشگاه تست غيرمخرب

سرپرست : مهدي احمدي نجف آبادي

آزمايشگاه مکاترونيک

سرپرست : فرشاد برازنده

آزمايشگاه مکانيک سيالات

سرپرست : حسن رحيم زاده

آزمايشگاه کنترل خودکار

سرپرست : مهيار نراقي

آزمایشگاه راديو گرافی صنعتی

سرپرست : مهدي احمدي نجف آبادي

آزمایشگاه شکل‌دهی فلزات

سرپرست : بيژن ملائي دارياني

آزمایشگاه علم مواد

سرپرست : علي صدوق ونيني