کارگاه­ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

دوره عمومی

سرپرست:

كارگاه اتومکانيک

سرپرست : داود بهمن پور

كارگاه توليد مخصوص

سرپرست: امير عبدالله

کارگاه توانايی ماشينکاری

سرپرست : محمدرضا رازفر

کارگاه قالب‌سازی و تراشکاری

سرپرست: بيژن ملائي دارياني

کارگاه ماشين ابزار

سرپرست : ابراهیم رحمانی

کارگاه ماشين‌های کنترل عددی

سرپرست : عبدالرضا رحيمي

کارگاه مدلسازی و ريخته گری

سرپرست : مهدي احمدي نجف آبادي