دوره عمومی

دوره عمومی

  • معرفي

  مجموعه کارگاه های دوره عمومی  به منظور آشنایی و توانایی کار کردن دانشجویان با دستگاه ها و ابزار های رایج صنعتی دایر گردیده است .بخشهای مختلف موجود در این مجموعه عبارتند از:

   1-کارگاه ماشین ابزار

   2-کارگاه جوشکاری با گاز سوختی

   3-کارگاه جوشکاری با قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار

   4-کارگاه ورقکاری

   5-کارگاه جوش تخصصی

   این مجموعه در هر نیمسال تحصیلی  بالغ بر 600  دانشجو در رشته های مختلف اعم از مهندسی پزشکی ، صنایع ، مکانیک ،نساجی ،معدن ومتالورژی ، عمران ،شیمی،پلیمر ، برق  و کامپیوتر در مقطع کارشناسی را تحت آموزش قرار میدهد.