آزمايشگاه مکانيک سيالات

آزمايشگاه مکانيک سيالات

  • معرفي

در اين آزمايشگاه اصول حاكم بر سيال ساكن و يا در حال حركت از طريق انجام آزمايش‌هاي گوناگون بررسي و تحليل مي‌شود. اين آزمايش‌ها شامل آزمايش بررسي رابطه برنولي، افت انرژي، ضربه فوران، سرريز و ساير وسايل اندازه‌گيري دبي، ضربه آبي و بررسي ميدان جريان مي‌باشد.