آزمايشگاه انتقال حرارت

آزمايشگاه انتقال حرارت

تکنسین:مهندس غلامحسين احمدي بني

  • معرفي

آزمايشگاه انتقال حرارت

آزمايشگاه انتقال حرارت در فضايي حدود 500 متر مربع در دانشکده مهندسي مکانيک داير است و فعاليتهاي متنوعي که در اين آزمايشگاه انجام مي‌شود، كه پاره‌اي از اين فعاليتها به اين شرح هستند.

 

 آموزشي:

درس آزمايشگاه انتقال حرارت يکي از واحدهاي اجباري دوره کارشناسي مهندسي مکانيک است که به صورت تجربي  ارائه مي‌شود. در اين درس، دانشجويان با روش‌هاي مختلف انتقال حرارت مانند هدايت (حالت پايا و ناپايا) جابجايي (اجباري و طبيعي) و تشعشع آشنا مي‌شوند. علاوه بر اين، ترکيب هر يک از روش‌هاي انتقال حرارت و سهم آنها در انتقال حرارت کلي در آزمايش‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

هدف از انجام اين آزمايش‌ها درك مفاهيم انتقال حرارت، به صورت تجربي است که باعث درك عميق مباني انتقال حرارت مي‌شود. علاوه بر اين، نتايج تئوري و حاصل از آزمايش مقايسه شده و تحليل و آناليز خطا در هريک از آزمونها امکان‌پذير مي‌گردد. علاوه بر اين آزمايش‌هايي همچون؛ هدايت حرارتي، انتقال حرارت در مبدل حرارتي، سطوح گسترش‌يافته، تشعشع، جوشش، انتقال حرارت در بستر شناور، چگالش فيلمي و قطره‌اي، کويل حرارتي و ... بستري مناسب براي افزايش دانش کاربردي دانشجويان را فراهم نموده است. باتوجه به تجهيزاتي که در آزمايشگاه انتقال حرارت فراهم شده، دانشجويان تشويق مي‌شوند که آزمايش‌ها و نوشتن گزارش‌ها را به صورت گروهي انجام دهند. از اين نظر، 12 کامپيوتر به صورت شبکه محلي، مورد استفاده قرار مي‌گيرد که تمامي نتايج، محاسبات و تحليل نتايج در فايل هر گروه ثبت مي‌گردد. با توجه به امکانات و تجهيزات گسترده در آزمايشگاه، دانشجويان مهارتهاي متنوعي را همانند کار گروهي و فهم بهتر اصول انتقال حرارت را بدست مي‌آورند.

 

پژوهشي:

از فعاليتهاي مهم ديگر آزمايشگاه انتقال حرارت مي‌توان به پشتيباني از پروژه‌هاي پژوهشي دانشجويان دوره کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري اشاره کرد . تجهيزات و وسايل اندازه‌گيري متنوع و دقيق براي اندازه‌گيري دما، فشار، شدت جريان، سرعت، رطوبت و ... در آزمايشگاه موجود است که امکان خوبي براي پروژه‌هاي پژوهشي و کاربردي فراهم مي‌آورد. تاکنون تحقيقات مختلفي توسط گروههاي پژوهشگر به پايان رسيده است براي مثال مي‌توان به بررسي انتقال حرارت جابجائي اجباري در سيال نانو در داخل لوله مستقيم و کويل، جابجايي طبيعي نانوسيالها و سيالهاي معمولي با و بدون استفاده از دستگاه آلتراسونيک و  انتقال حرارت در سيال دو فازي گاز - جامد اشاره کرد.

 

خدماتي و صنعتي:

از فعاليتهاي مهم که در آزمايشگاه انتقال حرارت انجام شده، انجام پروژه‌هاي صنعتي گوناگون به منظور  ارتباط با صنعت است، موضوع‌هايي که تاکنون در پروژه‌هاي صنعتي و خدماتي مدنظر بوده است شامل مديريت انرژي و مصرف سوخت، بهينه‌سازي مصرف سوخت، اندازه‌گيري آلايندگي حاصل از احتراق و اندازه‌گيري ضريب هدايت حرارتي عايق‌ها تا 1000 درجه سانتي‌گراد هستند.

ردیف

شرح خدمات

ابعاد نمونه

تعداد نمونه‌ها

قیمت (ریال)

 1

اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی عایق‌ها از دمای محیطی تا دمای 80 درجه سانتی‌گراد

30× 30 cm

3

6,500,000

2

اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی عایق‌ها از دمای محیطی تا دمای 200 درجه سانتی‌گراد

30× 30 cm

3

8,500,000

3

اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی عایق‌ها از 200 تا دمای 600 درجه سانتی‌گراد

17×17 cm

3

12,500,000

4

اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی عایق‌ها از 200 تا دمای 1000 درجه سانتی‌گراد

17× 17 cm

3

17,500,000

5

اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی مایعات و گازها در دمای 25 تا 35 درجه سانتی‌گراد

200 cc

1

4,500,000

6

اندازه‌گیری ضریب تشعشع سطح از دمای محیط تا 80 درجه سانتی‌گراد در شرایط محیطی

10× 16 cm

2

4,500,000

7

اندازه‌گیری بازده رادیاتور با روش انتقال حرارت جابجائی طبیعی در شرایط اطاق دمای ثابت 5±20

 

1

طبق توافق طرفین

8

اندازه‌گیری بازده مبدل حرارتی صفحه‌ای تا ظرفیت  300000kcal/hr 

 

1

طبق توافق طرفین

9

اندازه‌گیری بازده مبدل حرارتی پوسته و لوله تا ظرفیت  kW 80

 

1

طبق توافق طرفین

10

اندازه‌گیری راندمان عملکرد فن‌کوئل در شرایط اطاق دمای ثابت 5±20

 

1

طبق توافق طرفین

11

اندازه‌گیری راندمان عملکرد سیستم‌های تبریدی تا توان 5kW

 

1

طبق توافق طرفین

12

اندازه‌گیری گازهای آلاینده محیطی به کمک دستگاه Babuc

 

1

طبق توافق طرفین

13

اندازه‌گیری درصد گازهای حاصل از احتراق در دودکش به کمک دستگاه Testo 354

 

1

طبق توافق طرفین

14

اندازه‌گیری بازده سامانه و تعیین آلاینده‌های دودکش بخاری‌های خانگی در شرایط اطاق دمای ثابت 5±20

 

1

طبق توافق طرفین

15

اندازه‌گیری بازده سامانه و تعیین آلاینده‌های دودکش پکیج گرمایشی در شرایط اطاق دمای ثابت 5±20

 

1

طبق توافق طرفین

16

اندازه‌گیری بازده سامانه مولد هوای گرم و تعیین آلاینده‌های دودکش با جابجائی اجباری تا توان 300kW  با سوخت گاز در شرایط اطاق دمای ثابت 5±20

 

1

طبق توافق طرفین

17

اندازه‌گیری بازده سامانه مولد هوای گرم و تعیین آلاینده‌های دودکش  با جابجائی اجباری تا توان 300kW با سوخت گازوئیل در شرایط اطاق دمای ثابت 5±20

 

1

طبق توافق طرفین

18

تهیه انواع نانوسیال به کمک همزن آلتراسونیک

1 لیتر

1

طبق توافق طرفین

19

اندازه‌گیری شدت نور عبوری از سطوح شفاف

 

1

طبق توافق طرفین

20

طراحی و ساخت انواع تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی انتقال حرارت

 

1

طبق توافق طرفین

21

تعمیر و راه‌اندازی انواع تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی انتقال حرارت

 

1

طبق توافق طرفین

22

مشاوره در طراحی، ساخت، خرید و بهینه‌سازی تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی انتقال حرارت

 

1

طبق توافق طرفین

23

مشاوره در انتخاب و خرید انواع عایق‌های حرارتی جهت جلوگیری از اتلاف انرژی

 

1

طبق توافق طرفین

 

ردیف

شرح دوره

ابعاد نمونه

تعداد نمونه‌ها

قیمت (ریال)

1

برگزاری دوره تئوری و عملی آزمایشگاه انتقال حرارت 1

 

12

طبق توافق طرفین

2

برگزاری دوره تئوری و عملی آزمایشگاه انتقال حرارت 2

 

12

طبق توافق طرفین

17× 17 cm