آزمايشگاه ترموديناميک

آزمايشگاه ترموديناميک

  • معرفي

هدف آزمایشگاه ترمودینامیک ، درک واقعی دانشجویان از مسائل مطرح شده در درس ترمودینامیک است . دانشجویان در این آزمایشگاه با مباحث کاربردی کمپرسورهای رفت و برگشتی ، موتورهای درونسوز ، سیکل نیروگاه بخار در مقایش آزمایشگاهی ، سیکل های تبدید ، سیکل تهویه مطبوع و نمودار هوای مرطوب به صورت عملی و کاربردی آشنا می شوند .