آزمايشگاه تست غيرمخرب

آزمايشگاه تست غيرمخرب

  • معرفي

در اين آزمايشگاه دانش‌پژوهان قادر خواهند بود قطعات مختلف فلزي شامل قطعات ريخته‌گري، جوشكاري، نورد شده و غيره را به روش ذرات مغناطيسي، مايعات نافذ، آلتراسونيك، اديكارنت و پرتونگاري صنعتي و با تجهيزات پيشرفته موجود انجام دهند.