آزمایشگاه سيستم‌های هيدروليک و نيوماتيک

آزمایشگاه سيستم‌های هيدروليک و نيوماتيک

  • معرفي

در اين آزمايشگاه دانشجويان ضمن آشنايي با عناصر تشكيل‌دهنده مجموعه‌هاي فرمان با نيروي سيال، روش‌هاي طراحي مدارهاي اصلي فرمان را مي‌آموزند و با آزمايش‌هاي متعدد، ويژگيهاي هر يك را تحقيق مي‌كنند.