آزمایشگاه اندازه‌گيری پيشرفته سرعت

آزمایشگاه اندازه‌گيری پيشرفته سرعت

  • معرفي

اين آزمايشگاه در سطح كارشناسي ارشد و دكتري مي‌باشد و در آن سرعت سيالات در دستگاه‌هاي مختلف با كمك پيشرفته‌ترين روشهاي اندازه‌گيري به دست آمده و مورد تحليل قرار مي‌گيرد. موضوعات جاري و در دست مطالعه شامل lمطالعه لایه اختلاط، فن‌هاي لانه سنجابي و انرژی در ساختمان و شبکه های گاز می باشد.