آزمایشگاه خوردگی و سازگاري زيستي

آزمایشگاه خوردگی و سازگاري زيستي

  • معرفي

در اين آزمايشگاه رفتار خوردگي و سازگار زيستي مواد و ابزارهاي مصرف شده در جراحي كم‌تهاجمي، ارتوپدي، قلب و عروق، دندانپزشكي و اصلاح خميدگي ستون مهره‌ها و همچنين قطعات و مواد جديد حافظه‌دار مصرف شده در مهندسي پزشكي و ساير صنايع بررسي مي‌شود. درباره سازگاري زيستي امكانات لازم براي مطالعات آزمايشگاهي و درمانگاهي در دسترس است. همچنين تجهيزات لازم براي تغيير سطح مواد به منظور بهبود سازگاري زيستي و رفتار مكانيكي سطح موجود است.