آزمايشگاه رباتهای سيار

آزمايشگاه رباتهای سيار

  • معرفي

در راستاي همكاري آموزشي و پژوهشي بين دانشكده‌اي و به منظور افزايش توان ارائه و اجراي دوره‌ها و پروژه‌هاي بين‌ رشته‌اي، آزمايشگاه تحقيقاتي ربات‌هاي سيار توسط دانشكده‌هاي برق و مكانيك تأسيس گرديده است. اين آزمايشگاه وظيفه حمايت از پروژه‌هاي دكتري، كارشناسي ارشد و كارآموزي و تعريف و تدوين دوره‌هاي آموزشي و همچنين انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز صنعت را به عهده دارد. محدوده فعاليت‌هاي اين آزمايشگاه شامل سينماتيك، ديناميك، ناوبري و كنترل ربات‌هاي سيار و خودروهاي خودمختار در محيط‌ها و شرايط كاري متفاوت است.