آزمایشگاه شکل‌دهی فلزات

آزمایشگاه شکل‌دهی فلزات

  • معرفي

در اين آزمايشگاه امكان تحقيق روي فرآيندهاي شكل‌دهي فلزات نظير آهنگري، شكل‌دهي ورق‌هاي فلزي و ... وجود دارد. همچنين بررسي پارامترهاي مؤثر در اين فرآيندها و بهبود شكل‌پذيري در قالب پروژه‌هاي دانشجوئي و طرح‌هاي صنعتي انجام مي‌گيرد.