آزمايشگاه کنترل خودکار

آزمايشگاه کنترل خودکار

تکنسین: مهندس پروانه احمدوند

  • معرفي

آزمايشگاه کنترل خودکار در راستاي آموزش مفاهيم كنترل سيستم‌هاي خطي به كمك سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي مناسب شبيه‌ساز ايجاد شده است. در اين آزمايشگاه دانشجويان ضمن آشنايي با مؤلفه‌هاي اصلي يك سيستم كنترلي، مباحثي نظير سيستم‌هاي كنترل حلقه باز و بسته، كنترل فرآيندهاي با تأخير زماني، پايداري سيستم‌هاي كنترلي، پاسخ فركانسي و طراحي و تنظيم كنترل‌كننده‌هاي تركيبي را به طور تجربي بررسي مي‌نمايند.


اهداف پژوهشی این آزمایشگاه عبارتند از:

   1- شناسایی، مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های مکانیکی

   2- کنترل بلادرنگ

   3- بررسی و بهینه‌سازی انواع کنترلر‌ها از دیدگاه علمی

   4- ساخت و کنترل روبات‌های هوشمند