کارگاه قالب‌سازی و تراشکاری

کارگاه قالب‌سازی و تراشکاری

بيژن ملائي دارياني

تکنسین:مهندس ابراهیم رحمانی

  • معرفي

كارگاه قالبسازي و تراشكاري

 

اين كارگاه با داشتن دستگاه‌هاي متنوع مي‌تواند پهنه گسترده‌اي از نيازهاي ساخت قطعات را برطرف سازد. امكانات اين كارگاه شامل: دستگاه تراش، صفحه تراش، رديف تراش، ماشين‌فرز، دستگاه سنگ تخت و محوري دستگاه مته كاري شعاعي (دريل راديال)، دستگاه مخصوص شامل اسپارك، وايركات، سنبه تراش و فرز كپي تراش مي‌باشد.