کارگاه ماشين ابزار

کارگاه ماشين ابزار

تکنسین:حجت قبادی , مجید شجاعی

  • معرفي

اين كارگاه وظيفه شناسايي و بكارگيري توانمنديهاي ماشين‌ابزار گوناگون را به عهده دارد. كارگاه از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده است كه هر بخش به آموزش و بكارگيري گونه‌اي از ماشين‌ابزار مي‌پردازد. علاوه بر اين كارگاه توان توليد قطعات گوناگوني را دارد.