امکانات دانشکده

آزمایشگاه های این دانشکده مجهز به انواع تجهیزات محاسباتی و کارگاهی می باشند.

آزمایشگاه های اصلی عبارتند از :

انتقال حرارت-مکانیک سیالات-ترمودینامیک-هیدرولیک و نیوماتیک-آزمایشگاه اندازه گیری دقیق-آزمایشگاه CAD/CAM-رباتیک-CNC و آزمایشگاه تولید مخصوص.

کارگاه های اصلی عبارتند از : جوشکاری-ریخته گری-قالب سازی و تراشکاری.

فعالیتهای تحقیقاتی و داوطلبانه شامل، رباتیک:طراحی و بهینه سازی رباتها، ورق و پوسته، طراحی و  بهینه سازی موتور احتراق درونی، دینامیک سیالات محاسباتی، روش های عددی: کنترل فازی و سازگار و  طراحی ماشینهای CNC می باشد