نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 نيما ابراهيمي بسايي کارشناسي مهندسي مکانيک 89
2 شايان احمدي کارشناسي مهندسي مکانيک 89
3 مهران احمدي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک 89
4 مرتضي اشراقي کارشناسي مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد 89
5 مهران اصغري کارشناسي مهندسي مکانيک 89
6 احمد اماني کارشناسي مهندسي مکانيک 87
7 هادي اميرشقاقي دکتري مهندسي مکانيک 89
8 مهدي بابايي کارشناسي مهندسي مکانيک 87
9 عادل باسلي زاده کارشناسي مهندسي مکانيک 89
10 كيوان باغستان دکتري مهندسي مکانيک 89
11 علي محمد باغستاني دکتري مهندسي مکانيک 89
12 حامد باقري اسفه دکتري مهندسي مکانيک 89
13 مهدي بداغي دکتري مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي 89
14 سعيد تکلو کارشناسي مهندسي مکانيک 89
15 هادي ثمره صلواتي پور دکتري مهندسي مکانيک 89
16 ميثم جلوه قاضياني کارشناسي مهندسي مکانيک 87
17 علي حاتمي زاده کارشناسي مهندسي مکانيک 89
18 محمدرضا حاج محمدي دکتري مهندسي مکانيک 89
19 ميلاد حاجي خاني دکتري مهندسي مکانيک 89
20 محمد حدادزاده بهابادي دکتري مهندسي مکانيک 89