اطلاعيه شماره ۱ ـ قابل توجه كليه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دكتري سال ۹۷ رشته مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير (كليه گرايش ها)

به اطلاع كليه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دكتري رشته مهندسي مكانيك سال 97 دانشكدة مهندسي مكانيك و پژوهشکده های فناوری های نو، فناوری خودرو و انرژی دانشگاه صنعتي اميركبير (كليه گرايش ها) می رساند  علاوه بر مدارك اعلام شده بر روي سايت دانشگاه ، لازم است مداركی را که متعاقباً (تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/3/5) از طريق همين سایت اطلاع رسانی خواهد شد  به دفتر تحصیلات تکميلی دانشکده نيز ارسال نمايند.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲