مركز بين­ المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير

معاونت امور بين­ الملل دانشگاه صنعتي اميركبير براساس اهداف و برنامه ­هاي راهبردي دانشگاه در جهت توسعه ارتباطات و تعاملات بين­ المللي با دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي جهان ، مركز بين­ المللي زبان دانشگاه (ILCA) را تاسيس نموده است .

واحد زبان انگليسي مركز بعنوان يكي از فعال­ترين واحد ها، وظيفه توانمندسازي و افزايش كارآيي زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه را با استفاده از شيوه ­هاي نوين و به روز آموزشي برعهده دارد.

دانشجويان دانشگاه مي­توانند با شركت در كلاسهاي زبان اين مركز، مجوز شركت در كلاسهاي آكادميك ارائه شده به زبان انگليسي و گذراندن دروس زبان عمومي 1 و 2 دانشگاه را دريافت نمايند.

اين مركز داراي 3 سطح آموزشي (Elementary , Intermediate , Advanced) و در 4 مهارت ( Speaking , Listening , Reading , Writing ) مي باشد كه زمان گذراندن هريك از سطوح، يك ترم تحصيلي است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://campus.aut.ac.ir/fa

ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴