اطلاعیه شماره ۷ - تغییر ساعت مصاحبه آقای دکتر حمید نادران طحان از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۹۸

ـ ساعت مصاحبه آقای دکتر حمید نادران  در روز چهارشنبه 98/3/29، از ساعت 15 ـ 13 به ساعت 12 ـ 10 تغییر نموده است. مصاحبه در روزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ 27 و 28 خرداد 98 ایشان طبق ساعت اعلام شده، برگزار می گردد.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲