اطلاعیه شماره ۸ - تغییر در برنامه مصاحبه آقای دکتر سیدسلمان نورآذر از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۹۸

ـ برنامه مصاحبه آقای دکتر نورآذر  در روز دوشنبه مورخ  98/3/27، کنسل شده است. مصاحبه در روز سه شنبه مورخ 28 خرداد 98 ایشان طبق  ساعت اعلام شده، برگزار می گردد.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲