اطلاعیه شماره ۹ - قابل توجه داوطلبان متقاضی مصاحبه در رشته محل های مکانیک جامدات - روزانه پژوهشکده فناوری های نو و ساخت و تولید پردیس دانشکده

آن دسته از داوطلبانی که به هنگام بارگذاری مدارک بر روی سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کد رشته محل های مکانیک جامدات ـ روزانه پژوهشکده فناوریهای نو و ساخت و تولید ـ پردیس دانشکده مهندسی مکانیک را انتخاب ننموده اند، می بایست قبل از انجام مصاحبه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه سرکار خانم اورک مراجعه تا کد رشته محل های مذکور برای ایشان بر روی سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایجاد گردد.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶