اطلاعیه شماره ۱۰ - تغییر ساعت مصاحبه آقای دکتر عبدالرضا اوحدی از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۹۸

ـ ساعت مصاحبه آقای دکتر عبدالرضا اوحدی در روز دوشنبه مورخ 27 خرداد ماه 98 به صورت 9/30 ـ 8 صبح و 18 ـ 16/30 تغییرنموده است. مصاحبه در روز سه شنبه مورخ 28 خرداد 98 ایشان طبق ساعت اعلام شده، برگزار می گردد.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶