بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی مکانیک ایران

بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی مکانیک ایران

از 7 تا 9 خرداد 1399

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴