اطلاعیه شماره ۱۰ - تغییر ساعت مصاحبه آقای دکتر فرشاد برازنده از داوطلبان ورود به دورة دکتری سال ۹۷

ـ ساعت مصاحبه آقای دکتر فرشاد برازنده  در روز دوشنبه 97/3/28، از ساعت 10 ـ 8 به ساعت 15 ـ 13 تغییر نموده است. مصاحبه در روزهای  سه شنبه و چهارشنبه مورخ 29 و 30 خرداد 97 طبق  ساعت اعلام شده برگزار می گردد.ارسال کننده خبر: مهندسي مکانيک| تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷