هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

سید سلمان نورآذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:icp@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543451-021

يونس عليزاده وقاصلو

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:alizadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543494

افشین تقوایی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ataghvaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64543418

سید مصطفی آقا میرسلیم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mirsalim@csr.ir

شماره تلفن:64543433-021

مهدي احمدي نجف آبادي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ahmadin@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543431

بهروز آرزو

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arezoo@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543454-021

محمدرضا اسلامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:eslami@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543416-021

عبدالرضا اوحدي همداني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:a_r_ohadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543484

فرشاد برازنده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fbarazandeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543442

محسن بهرامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mbahrami@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543457

نادر منتظرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mntzrn@aut.ac.ir

شماره تلفن:+9821 64543415

فريدرضا بيگلري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:biglari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543434

فاطمه جليل ثاني

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:jalilsan@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 2287572

رضا حسيني ابرده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hoseinir@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543433

محمدرضا حيراني نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mrnobari@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543412

میترا دانش پژوه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:daneshm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543414-021

محمدرضا رازفر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543458

محسن رضائيان اکبرزاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:rezaeian@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543470

سيدمهدي رضاعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:smrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543445

حسن رحيم زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rahimzad@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21)64543420

عبدالرضا رحيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543431

ايرج ستاري فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sattari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543426

محمود شاکري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543432

منوچهر صالحي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:msalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543447

علي صدوق ونيني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sadough@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543450

مجتبي صديقي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mojtaba@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543448

مجيد صفاراول

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mavval@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21)64543423

امير عبدالله

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:amirah@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543446

عباس عباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:abbassi@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21)64543425

شهريار فريبرز

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:fariborz@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21) 64543460

عليرضا فلاحي آرزودار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:afallahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543453

منصور کبگانیان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kabgan@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543456

محمدجعفر کرماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkermani@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543421

علی کمالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alikamalie@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98 (21) 64543443

محمد محمدی اقدم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aghdam@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543429

بيژن ملائي دارياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dariani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543413

حمید نادران

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hnaderan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543440

مهيار نراقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naraghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543449

حامد ادیبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hadibi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543404

احسان امانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98)-21-64543404

محسن خواجه زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mo.khajehzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543446

حامد غفاری راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ghafarirad [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:64543422

محمدرضا حاج محمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Hajmohammadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543455

علی احمدپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ali.ahmadpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543455

اساتید بازنشسته

مهدي اخلاقي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:makhlagi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21)66405844, 664543419

فيروز بختياري نژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:baktiari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543417

حسن بصيرت تبريزي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hbasirat@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(21)64543455

داود بهمن پور

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:dbahman@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543429-021

ابراهیم دامنگیر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:damangir@aut.ac.ir

شماره تلفن:66405844-021

محمدحسن غفاري سعادت

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghaffari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543422

ناصر فریبرزی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:fariborzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64543428

محمد علی صادقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن: