اساتيد مهندسی مکانیک-مکاترونیک

فرشاد برازنده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fbarazandeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543442

سيدمهدي رضاعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:smrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+98-21) 64543445