نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 امين جباري گلوجه کارشناسي مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد 85
2 مهدي آبکار کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
3 حمزه آخرت دوست بارکوسرائي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
4 ارمين آدينه کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
5 احد آرمين کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
6 رضا آروني کاشاني کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
7 هادي آروين بروجني کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
8 مرتضي آزاد کارشناسي مهندسي مکانيک-طراحي جامدات
9 پدرام آزاد منش کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
10 سياوش آزادمنش کارشناسي مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
11 شهرام آزادي دکتري مهندسي مکانيک
12 محمدحسام آسوده کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
13 فرامرز آشناي قاسمي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
14 اکبر آفتابي گيلوان کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-ساخت وتوليد
15 مهدي آقائي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
16 مريم آقاابراهيمي ساماني کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
17 مجتبي آقاحسن کاشاني کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
18 حسين آقايي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
19 سيدسبحان آل ياسين کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
20 رامين آمالي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي