افراد

افشین تقوایی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: afshin.taghvaeipour@gmail.com

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی مکانیک (1391)- دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (1387)- دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

کارشناسی مهندسی مکانیک (1385)- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران