افراد

افشین تقوایی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ataghvaei@aut.ac.ir

شماره تلفن: 021-64543418

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی