افراد

علی کمالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: alikamalie@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98 (21) 64543443

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی