افراد

امير عبدالله

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: amirah@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543446

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/A.abdullah.htm

  • سوابق تحصیلی