افراد

فيروز بختياري نژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: baktiari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543417

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Bakhtiari.htm

  • سوابق تحصیلی