افراد

بيژن ملائي دارياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: dariani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543413

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/mollaei.htm

  • سوابق تحصیلی