افراد

داود بهمن پور

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: dbahman@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543429-021

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Bahmanpour.htm

  • سوابق تحصیلی