افراد

محمدرضا اسلامي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: eslami@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543416-021

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Eslami.htm

  • سوابق تحصیلی