افراد

شهريار فريبرز

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: fariborz@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21) 64543460

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Fariborz.htm

  • سوابق تحصیلی