افراد

فرشاد برازنده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fbarazandeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543442

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/barazandeh.htm

  • سوابق تحصیلی