افراد

حسن بصيرت تبريزي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hbasirat@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21)64543455

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Basirat.htm

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکتری مهندسی مکانیک از کانادا دانشگاه صنعتی نوا اسکاتیا - دل هازی اکنون سال 1991

لیسانس و فوق لیسانس از امریکا از دانشگاه ویسکانسین-میلواکی سال 1981