افراد

رضا حسيني ابرده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hoseinir@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543433

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Hosseini.htm

  • سوابق تحصیلی

دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ( 1346-1350)

کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه برونل انگلستان ( 1354-1360)