افراد

رضا حسيني ابرده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hoseinir@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543433

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Hosseini.htm

  • سوابق تحصیلی