افراد

فاطمه جليل ثاني

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: jalilsan@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 2287572

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Jalilsani.htm

  • سوابق تحصیلی