افراد

منصور کبگانیان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: kabgan@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543456

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/kabganian.htm

  • سوابق تحصیلی