افراد

مجتبي صديقي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mojtaba@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543448

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/sedighi.htm

  • سوابق تحصیلی