افراد

محمدرضا حيراني نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mrnobari@aut.ac.ir

شماره تلفن: +98(21) 64543412

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/Heirani.htm

  • سوابق تحصیلی