افراد

سید سلمان نورآذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: icp@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543451-021

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=icp

  • سوابق تحصیلی