افراد

ايرج ستاري فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sattari@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543426

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/I.Sattarifar.htm

  • سوابق تحصیلی