افراد

محمود شاکري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: shakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+98-21) 64543432

صفحه شخصي: http://me.aut.ac.ir/shakeri.htm

  • سوابق تحصیلی