اعتبار پژوهشی(گرنت) سال ۱۳۹۵

- فرم درخواست تنخواه

- فرم پرداخت هزینه دانشجویی از صندوق اعتباری

- فرم تسویه مرحله نهائی پژوهشی(گرنت)


اعتبار پژوهشی (Grant) سال ۱۳۹۴

101- گزارش پیشرفت مرحله اول اعتبار پژوهشی 1394

102- گزارش پیشرفت مرحله دوم اعتبار پژوهشی 1394

103- گزارش نهایی اعتبار پژوهشی 1394


اعتبار پژوهشی گرنت ۹۳

فرم 101-گزارش پیشرفت مرحله اول طرح اعتباری پژوهشی 1393

فرم 102- گزارش پیشرفت مرحله دوم طرح اعتباری پژوهشی 1393

فرم 103- گزارش پیشرفت کار مرحله نهایی طرح اعتباری پژوهشی 1393


اعتبار پژوهشی گرنت ۹۲

فرم ۱۰۱- گزارش پيشرفت كار طرح اعتبار پژوهشي - فرم مجري

فرم ۱۰۲ -گزارش نهائي طرح اعتبار پژوهشي


حق التالیف مقاله

فرم ۱۰۴- درخواست پرداخت حق‌التأليف مقاله توسط مؤلف


فرم ۱۰۵- درخواست پرداخت حق‌التأليف مقاله توسط دانشكده


حق تألیف کتاب

فرم ۱۰۶- درخواست حق‌الزحمه تأليف ترجمه كتاب توسط مؤلف

فرم ۱۰۷- درخواست حق‌الزحمه تأليف ترجمه كتاب توسط دانشكده


ارائه مقاله در مجامع علمي و بين‌المللي

فرم ۲۰۱- درخواست دانشكده در ارتباط با ارائه مقاله در مجامع علمي و بين‌المللي

فرم ۲۰۳- درخواست پرداخت هزينه‌هاي شركت در مجامع علمي و تسويه حساب

فرم ۲۰۴-گزارش علمي شركت در مجامع علمي داخل و خارج به منظور ارائه مقاله


فرصت مطالعاتی هيأت علمی

فرم ۲۰۸- درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي - فرم متقاضي

فرم ۲۰۹-درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي - فرم دانشكده

فرم ۲۱۰-پرسشنامه فرصت مطالعاتي

فرم ۲۱۲- درخواست علي‌الحساب جهت هزينه‌هاي فرصت مطالعاتي

فرم ۲۱۳-گزارش برنامه تحقيقاتي فرصت مطالعاتي

فرم ۲۱۴- ارائه اسناد مثبته فرصت مطالعاتي به منظور تسويه حساب
پرداخت علی الحساب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

فرم ۱۱۰- درخواست پرداخت علي‌الحساب هزينه قطعي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي
تأمین اعتبار پروژه های ساخت

فرم ۱۰۸و ۱۰۹- درخواست تأمين اعتبار و پرداخت هزينه پروژه كارشناسي ساخت توسط دانشكده
صورتجلسه اجناس بدون فاکتور

فرم ۱۱۲-صورتجلسه اجناس خريداري شده بدون فاكتور (ماده ۴۷ آئين‌نامه مالي و معاملاتي)

 مدارک پرداخت هزینه کنفرانس

 - وارد نمودن اطلاعات در پرتال به و تریب  نویسندگان مقاله رعایت شود.

- فرم های شرکت در کنفرانس تکمیل و با امضای استاد راهنما رسانده شود.

- اصل فیش پرداختی تحویل داده شود.

- گواهی شرکت در کنفرانس

- صفحه چاپ شده مقاله در کنفرانس